top of page
AdobeStock_374860992.jpeg

SPRAV
SPRÁVNE
ROZHODNUTIE
PRE

SVOJU

BUDÚCNOSŤ

3D-icon-facebook-live-transparent-PNG%20
  • Facebook Basic Black
  • Black Instagram Icon
  • https://www.youtube.com/channel/UCgrR2Y82VeYvhSo0ssZDQUg

AHA ...

virtuálna prehliadka

areálu FF UPJŠ

        Hmmm...

NIE JE NA ČO ČAKAŤ !

Termín podania prihlášky 

je do 31. marca 2023

Ucitelstvo

MEDZIODBOROVÉ  ŠTÚDIUM  (UČITEĽSTVO)

Tu môžete študovať nasledovné študijné programy

Skratka

Názov študijného programu

Forma štúdia

Contact
bottom of page