top of page
20years.png
EDJ BANER 2021_edited.jpg
3D-icon-facebook-live-transparent-PNG%20
 • Facebook Basic Black
 • Black Instagram Icon
 • https://www.youtube.com/channel/UCgrR2Y82VeYvhSo0ssZDQUg
HOME
 • Facebook Basic Black
 • Black Instagram Icon
 • https://www.youtube.com/channel/UCgrR2Y82VeYvhSo0ssZDQUg
Logo FF UPJS sive cierne.jpg

16.09.2021

PRE ZŠ 8:00-10:00 hod.

SŠ 10:30-12:30 hod.

SŠ 13:00-15:00 hod.

MENU EJD
#EDLangs-VISUEL-Title-SK.png
20years.png

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Zostrih prednášok z EDJ 2021 -  FF UPJŠ v Košiciach

Zostrih
DEKANKA

Príhovor dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Vážené dámy a vážení páni,

milé študentky a milí študenti,

 

vitajte na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, hlavného spoluorganizátora Európskeho dňa jazykov.

Verím, že pre Vás pripravené podujatie, rozmanité a zaujímavé aktivity povzbudia Váš záujem o štúdium jazykov. Mnohojazyčnosť otvára ľuďom svet, podporuje interkultúrne porozumenie, profesionálne možnosti.

 

Dovoľte mi upriamiť Vašu pozornosť na rozmanitosť ponuky štúdia jazykov na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 

Jednoodborové bakalárske a magisterské študijné programy:

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku so zameraním na Anglický jazyk a kultúru a Moderné jazyky – francúzsky jazyk

 • Britské a americké štúdiá

 

Medziodborové bakalárske študijné programy:

 • Britské a americké štúdiá v kombinácii odborov Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 • Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii odborov Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 • Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii odborov Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

Učiteľské magisterské študijné programy:

 • Anglický jazyk a literatúra v kombinácii odborov Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 • Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii odborov Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 • Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii odborov Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 • Latinský jazyk a literatúra v kombinácii odborov Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

V zrekonštruovaných a moderne vybavených priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ – vo fonetickom laboratóriu, tlmočníckom a jazykovom laboratóriu, filmovom a televíznom štúdiu, psychologickom laboratóriu a pedagogickom laboratóriu – majú študenti možnosť pripravovať sa na profesionálnu dráhu prekladateľov, tlmočníkov a učiteľov.

 

Verím, že Európsky deň jazykov 2021 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach významne podporí rozvoj Vašej životnej perspektívy.

 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Contact
EK.png
logo_FF_edited_edited.png
SVKK.jpg
IFS_edited.jpg
europass 1.png
Saaic.jpg
UPJŠ.jpg
societa.jfif
GPM.png
HR.png
Instituto Cervantes Bratislava.png
bottom of page